بازگشت 
مقالات ترجمه شده در ارتباط با نرم افزار آزاد:
۱ آزادی ـ یا کپی‌رایت؟    
۲ سخنرانی ریچارد استالمن در کلکته    
۳ آیندهٔ نرم‌افزار آزاد (سخنرانی در ژاپن)    
۴ چه چیزی درون یک نام نهفته است؟    
۵ آیا شما می‌توانید به رایانهٔ خود اعتماد کنید؟    
۶ That's fighting talk (ترجمه شده)    
۷ مخالفت با سوء مدیریت حقوق دیجیتال    
۸ «پیشرفت» علم رایانه: خوب و بد    
۹ پتنت‌ها یک چرند اقتصادی‌اند.    
۱۰ آیا مایکروسافت شیطان بزرگ است؟    
۱۱ چرا فرمت صوتی اهمیت دارد    
۱۲ ما می‌توانیم یک پایان بر پیوست‌های Word قرار دهیم    
۱۳ آزادی یا قدرت؟    
۱۴ GNU GPL و رویای آمریکایی    
۱۵ GNU GPL و روش آمریکایی    
۱۶ فهم اشتباه از کپی‌رایت    
۱۷ تصرف داریی فکری - نبرد عصر اطلاعات    
توضیح: ترتیب مقالات در لیست بالا معنای خاصی ندارد.        ترجمه و تهیه: hamidreza_mz +(at)+ yahoo +(dot)+ com